ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Photo Kelly Than, I have a dream

  Πρόκειται για μια εργασία που πραγματοποιείται σε συνεδρίες με τους δύο ή τον έναν γονιό, όταν δεν είναι εφικτό να παρίστανται και οι δύο. Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης του παιδιού με τους γονείς του και η βελτίωση της επικοινωνίας. Βλέπουμε το παιδί, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι γονείς καλούνται να δεσμευτούν οι ίδιοι σε μια θεραπευτική διαδικασία καθώς αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές του οικογενειακού συστήματος.        Η θεραπεία βοηθά τους γονείς να επεξεργαστούν τους ασυνείδητους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση τους με το παιδί. Η υιοθέτηση μια νέας στρατηγικής ή μια αλλαγή στην εσωτερική τους τοποθέτηση απέναντι στο θέμα για το οποίο απευθύνονται στον ψυχολόγο, μπορεί να έχει άμεση επίδραση στο ίδιο το παιδί και βελτίωση στο πρόβλημα, που εκδηλώνει.

Μερικά από τα θέματα που μπορεί να απασχολούν τους γονείς είναι:

  • Διαζύγιο
  • Ασθένεια, πένθος.
  • Συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών, όπως άγχος, θλίψη, έντονος θυμός, φόβος.
  • Προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον
  • Απομόνωση, απόσυρση.
  • Έντονες αλλαγές στη συνήθη συμπεριφορά του παιδιού.

Για άμεση αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος :

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Ψυχοθεραπεία Ηλιούπολη Άγιος Δημήτριος Δάφνη