ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Ψυχοθεραπεία Ηλιούπολη Άγιος Δημήτριος Υμηττός

Η ψυχαναλυτική εργασία απευθύνεται σε κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια θεραπευτική διαδικασία βασισμένη στην κατανόηση των συμπτωμάτων του και των ενδοψυχικών του συγκρούσεων. Η ύπαρξη ισχυρού κινήτρου από την πλευρά του θεραπευόμενου είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ενεργή συμμετοχή, η διάθεση για ουσιαστική αλλαγή, η αυθεντική επιθυμία να διερευνήσει τις βαθύτερες αιτίες των δυσκολιών του και η συνεπής εργασία με τον εαυτό του, είναι βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Εικόνα4

Η ανάδυση του ασυνείδητου υλικού είναι μια απαιτητική διαδικασία. Εν τούτοις αποδίδει σημαντικά οφέλη. Η απαρτίωση και αφομοίωσή της ασυνείδητης γνώσης, αποδίδουν στον αναλυόμενο την ενέργεια, που είχε δεσμευτεί και ακινητοποιηθεί από τις ασυνείδητες συγκρούσεις, επιτρέποντάς του να επανακαθορίσει τη ζωή του και να ενεργοποιήσει το δυναμικό του

Ενδεικτικά ακολουθούν μερικά θέματα, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για την έναρξη μιας ψυχοθεραπευτικής εργασίας :

 • Κατάθλιψη

 • Δυσκολίες που απορρέουν από την συναισθηματική, οικογενειακή, επαγγελματική ή κοινωνική ζωή. Πρόκειται για αποτυχίες, αποχωρισμούς ή δυσκολίες, που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές περιστάσεις και βιώνονται επώδυνα από το άτομο, σε ψυχικό επίπεδο.

 • Κρίση πανικού

 • Ψυχικές ενοχλήσεις όπως διάχυτο, γενικευμένο άγχος, έντονη θλίψη, αίσθημα κενού, αδιεξόδου, επίμονες ενοχές, αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, αναστολή, φοβίες, εμμονές, διαρκής αμφιβολία, δισταγμός και δυσκολία λήψης απόφασης.

 • Αδυναμία του ατόμου να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα του προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική.

 • Μεταβατικές καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται το άτομο και διαταράσσουν την πρότερη ισορροπία της ζωής του. Δημιουργούν υπαρξιακά ερωτήματα σε σχέση με την προσωπική του πορεία ή τις επιλογές του και δύνανται να οδηγήσουν σε μια κρίση νοήματος. (Χωρισμός, κρίση στο γάμο, διαζύγιο, ασθένεια, πένθος, απώλειες, αλλαγές ή δυσκολίες στην εργασία)

 • Τραυματικά γεγονότα που είναι δυνατό κάποιος να έχει βιώσει. Όταν ο βαθύς συναισθηματικός πόνος επιμένει πολύ καιρό μετά το τραυματικό γεγονός, είναι πιθανό να χρειάζεται ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση.

 • Υπογονιμότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση, αποβολές, υιοθεσία, εγκυμοσύνη.

 • Ψυχοσωματικές διαταραχές, δηλαδή σωματικές παθήσεις που οφείλονται ή επηρεάζονται από ψυχολογικούς παράγοντες. Σωματοποιήσεις, δηλαδή σωματικά συμπτώματα, εκδηλώσεις ψυχικού πόνου και συναισθηματικής δυσφορίας, τα οποία χαρακτηρίζονται από απουσία παθολογικής αιτιολογίας κατά την ιατρική εξέταση.

 • Η διάθεση να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του και τις βαθύτερες αιτίες της οδύνης του και των δεινών του. Η επιθυμία δηλαδή, συνειδητοποίησης και διαλεύκανσης των βαθύτερων κινήτρων που οδηγούν το άτομο να υπονομεύει, εν αγνοία του, τον εαυτό του, τις σχέσεις του και τη ζωή του.


  Για άμεση αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος :