ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

«…θα έλεγα πως ένα άτομο είναι αυτόνομο, όταν είναι στ΄αλήθεια σε θέση ν΄αλλάζει με επίγνωση τη ζωή του».

Κορνήλιος Καστοριάδης, ¨Η άνοδος της ασημαντότητας ¨

H σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου είναι εξαιρετικά σημαντική. O θεραπευτής προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλειας, κατανόησης, αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Η μη επικριτική στάση του θεραπευτή (που τον διαφοροποιεί από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του θεραπευόμενου) και η ενεργητική του ακρόαση, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, που αναγνωρίζει και επιτρέπει την έκφραση της ελεύθερης βούλησης του θεραπευόμενου να καθορίζει ο ίδιος και να αναλαμβάνει τις επιλογές του.

Η στάση του θεραπευτή είναι καλοπροαίρετη, μη κατευθυντική και ουδέτερη.

Επίσης, δεσμεύεται νομικά και ηθικά από το επαγγελματικό απόρρητο. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο των συνεδριών παραμένει εμπιστευτικό. Η εχεμύθεια είναι απαραίτητη προυπόθεση για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, προσωπικού χώρου, όπου ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να εκφράσει ελεύθερα τις βαθύτερες σκέψεις του και να διερευνήσει τις εσώτερες πτυχές του εαυτού του.

Άρση του απορρήτου υπάρχει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η ασφάλεια του θεραπευόμενου ή κάποιου άλλου προσώπου.


Για άμεση αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος :