Άγχος-Φόβος

Άγχος και Φόβος

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Ψυχοθεραπεία Ηλιούπολη Άγιος Δημήτριος Δάφνη Υμηττός

Τι είναι το άγχος

Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση απέναντι σε έναν κίνδυνο. Είναι μια συναισθηματική αντίδραση που υπάρχει  σε όλους τους ανθρώπους. Θέτει το άτομο σε εγρήγορση, προκειμένου να προστατευτεί απέναντι σε κάποια ενδεχόμενη απειλή.   Το άγχος γίνεται δυσλειτουργικό όταν δημιουργείται από μια απροσδιόριστη και συχνά μη πραγματική απειλή. Είναι δυνατό, να δημιουργεί μεγάλη δυσφορία και να είναι δυσανάλογο σε σχέση με την κατάσταση, που το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει.

Εκδηλώσεις του άγχους :

-Το άγχος μπορεί να εκδηλώνεται σε διάφορες καταστάσεις, όπως σε κλειστούς χώρους, στα μέσα μεταφοράς, πριν τις εξετάσεις, σε κοινωνικές καταστάσεις (όπως όταν το άτομο πρέπει να μιλήσει μπροστά σε κοινό).

-Είναι δυνατό να εκδηλώνεται με σωματικά συμπτώματα όπως σφίξιμο στο στομάχι, κόμπος στο λαιμό, αίσθημα παλμών, καρδιαγγειακές ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις, πονοκεφάλους,  εφίδρωση, αναπνευστικά προβλήματα.

-Επίσης μπορεί να εκδηλώνεται με αυπνία ή διαταραχές στη λήψη τροφής. Όταν η κατάσταση του άγχους παρατείνεται είναι πιθανό να οδηγήσει σε αίσθημα κόπωσης, ψυχική εξάντληση και καταθλιπτικά συναισθήματα

– Πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα αποτελούν την έκφραση ενός άγχους, που δεν βρίσκει άλλο τρόπο να εξωτερικευθεί και να λεκτικοποιηθεί.

Το άγχος αποτελεί σύμπτωμα, που συνοδεύει διάφορες διαταραχές όπως: αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, μετατραυματικό στρες, αγχώδη γενικευμένη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Στο σύνολό τους αυτές οι εκδηλώσεις λειτουργούν σαν τροχοπέδη που εμποδίζει το άτομο να ζήσει ήρεμα και να είναι λειτουργικό στις προσωπικές επαγγελματικές και κοινωνικές του σχέσεις.

Που οφείλεται το άγχος;

Το άγχος συχνά μοιάζει ανεξήγητο. Καταλαμβάνει ξαφνικά το άτομο και  αρκετές φορές χωρίς  προφανή λόγο. Οι αγχώδεις εκδηλώσεις αποτελούν συμπτώματα τα οποία εκ πηγάζουν συχνά από ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις του ατόμου ή απορρέουν από τραυματικά βιώματα κατά την παιδική του ηλικία. Κατά συνέπεια το άτομο δεν έχει επίγνωση των βαθύτερων πηγών του άγχους του, αλλά βιώνει τις συνέπειες του που επηρεάζουν καταλυτικά την ποιότητα της ζωής του.

Πως μπορεί να βοηθήσει η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Το  άγχος εκφράζει  κάτι για το ίδιο το άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλο τρόπο και εκδηλώνεται μεταμφιεσμένο, βρίσκοντας διέξοδο στο σύμπτωμα. Μέσα από την προοδευτική ανάλυση του συμπτώματος, είναι δυνατό να αφουγκραστούμε αυτό που το άγχος έρχεται να εκφράσει και να φτάσουμε σταδιακά στην πηγή του. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία προσφέρει  με αυτόν τον τρόπο  τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι μηχανισμοί και  οι βαθύτερες ασυνείδητες αιτίες, που βρίσκονται κάτω από το  άγχος και όχι μόνο οι παράγοντες οι οποίοι το ενεργοποιούν και το διατηρούν σε υψηλό επίπεδο στον παρόντα χρόνο. Αποκωδικοποιώντας το σύμπτωμα  είναι δυνατό να επιτύχουμε πιο σταθερά αποτελέσματα από το να θελήσουμε να το καλύψουμε ή άμμεσα να το εξαφανίσουμε. Επιτυγχάνοντας μια νέα ανάγνωση  του συμπτώματος μέσα από την ανάλυσή του, το άτομο είναι δυνατό να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος του και βαθμιαία  να το μειώσει.


Για άμεση αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος :